Gorzechowski Jan
 
Encyklopedia PWN
Gorzechowski Jan, pseud. Jur, ur. 21 XII 1878, Siedlce, zm. 21 VI 1948, Brookwood (Anglia),
działacz PPS, generał.
Od 1904 w PPS; 1905 współorganizator strajku powszechnego w Warszawie; organizator i wykonawca słynnego uwolnienia z Pawiaka 10 więźniów polit. skazanych na karę śmierci; jako czł. Organizacji Bojowej PPS przeprowadził wiele akcji bojowych, m.in. akcję ekspropriacyjną na pociąg pocztowy pod Celestynowem; 1908 współzałożyciel Związku Walki Czynnej; od 1914 w Legionach Pol., szef żandarmerii polowej I Brygady; 1916–18 w POW w Warszawie; od XI 1918 w WP, organizator, następnie komendant policji państw.; od 1919 w żandarmerii polowej, m.in. 1920–21 jej dow.; 1924–26 komendant m. Brześcia nad Bugiem i 1926–28 — m. Warszawy; 1928–38 Komendant Gł. Straży Granicznej; od 1928 w PPS dawnej Frakcji Rewolucyjnej; po kampanii wrześniowej 1939 m.in. w Wojsku Pol. na Środkowym Wschodzie, następnie na emigracji w Wielkiej Brytanii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia