Fik Marta
 
Encyklopedia PWN
Fik Marta, pseud. Joanna Lerska, ur. 9 V 1937, Kraków, zm. 11 XII 1995, Warszawa,
córka Ignacego, historyk teatru, krytyk teatr. i literacki;
wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i PWST w Warszawie; pracownik nauk. Inst. Sztuki PAN (od 1994 profesor); w latach 70. i 80. związana z kręgami opozycji demokr.; recenzje i szkice w: „Twórczości” „Dialogu”, „Teatrze”, „Polityce” oraz w prasie podziemnej („Nowy Zapis”, „Kultura Niezależna”, „Puls”), wyd. w zbiorach: „Reżyser ma pomysły” ... (1974), Sezony teatralne (1977), Zamiast teatru (1993), Autorytecie, wróć? Szkice o postawach polskich intelektualistów po Październiku 1956 (1997); ponadto prace: Trzydzieści pięć sezonów. Teatry dramatyczne w Polsce w latach 1944–1979 (1981), Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–81 (1989), Marcowa kultura (1995).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia