Ernst Jan
 
Encyklopedia PWN
profesor UMCS; pierwszy w geografii pol. zastosował metody taksonomiczne (metoda względnych odchyleń E.); prace z geografii rolnictwa, regionalizacji geogr. oraz o krajach skand.; współinicjator i współautor Geografii powszechnej (t. 1–5 1962–67); autor ponad 100 utworów muzyki rozrywkowej, w tym wielu piosenek; założyciel Chóru Eryana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia