Dolnej Wisły, Dolina
 
Encyklopedia PWN
Dolnej Wisły, Dolina,
część doliny Wisły, od Bydgoszczy po Gniew, między pojezierzami Południowopomorskim i Wschodniopomorskim na zachodzie a Iławskim i Chełmińskim na wschodzie; pow. ok. 960 km2;
dł. ok. 120 km od Bydgoszczy po Gniew, szer. 5–8 km, wys. zboczy 50–60 m; Dolina Dolnej Wisły obejmuje od południa: Dolinę Fordońską, Kotlinę Grudziądzką, Dolinę Kwidzyńską; w dnie doliny fragmenty lasów łęgowych, na zboczach roślinność ciepłolubna (łąkowo-stepowa), w środkowej części rozszerzenie (Kotlina Grudziądzka) z ostańcowymi kępami wysoczyznowymi; stary szlak komunikacyjny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia