Daode jing
 
Encyklopedia PWN
Daode jing, Księga Drogi i Cnoty,
chiński poetycki traktat filozoficzny, podstawowy tekst taoizmu.
Przypisywane mitycznemu mędrcowi chińskiemu Laozi (VII w. p.n.e.?), traktat filozoficzny o charakterze poetyckim, którego treścią są ezoteryczne rozważania nad pojęciami zawartymi w tytule dzieła [dao ‘droga’ i de‘ cnota’]; główne myśl D.j. (a także taoizmu) wyraża się w przekonaniu, że dao przejawia się w de; pojęcia te były następnie rozwijane i opracowywane przez różne szkoły filozofii chińskiej, zwłaszcza w okresie tzw. Stu Szkół, odpowiadającym historycznej Epoce Walczących Królestw (481–422 p.n.e.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia