„Czerwony Sztandar”
 
Encyklopedia PWN
„Czerwony Sztandar”,
dziennik, wyd. IX 1939–VI 1941 w czasie sowieckiej okupacji Małopolski Wschodniej, w języku polskim;
organ Lwowskiego Kom. Obwodowego i Miejskiego KP Ukrainy i obwodowego Kom. Wykonawczego; oddziaływał na poglądy i postawę polit. oraz ideową społeczeństwa, realizował politykę jego sowietyzacji, przyczyniał się destrukcji więzi nar.; zespół autorów liczył ok. 100 osób, w tym wielu znanych dziennikarzy i literatów, współpracowników przedwojennej i powojennej prasy pol.; w „Cz.Sz.” publikowali m.in. H. Górska, F. Gil, S.J. Lec, L. Pasternak, A. Polewka, A. Wat; redaktorami nacz. byli kolejno: J. Markiewicz, I. Mańkowski, E. Radecki; wznowiony po okupacji niem. we Lwowie VIII 1944–VI 1950, redaktor S. Gruszkiewicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia