Czechy
 
Czechy
I tysiąclecie p.n.e.
celtyccy Bojowie (Bohemia)
623–658
państwo Samona
IX w.
państwo wielkomorawskie
IX w.–1306
Przemyślidzi
ok. 882–884
chrzest Borzywoja
1310–1437
dynastia Luksemburgów
XV w.
husytyzm
1526–1918
panowanie Habsburgów
1618–1648
wojna trzydziestoletnia
XIX w.
odrodzenie narodowe
X 1918
powstanie Czechosłowacji
1938
kryzys sudecki
16 III 1939–1945
Protektorat Czech i Moraw
1945–1989
rządy komunistyczne
1968
praska wiosna
1 I 1993
Republika Czeska
1 V 2004
przystąpienie do UE
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia