Czarna (Konecka)
 
Encyklopedia PWN
Czarna (Konecka), Taraska, Czarna Maleniecka,
rzeka, prawy dopływ Pilicy;
Położenie w państwie: Polska
Dopływ rzeki: prawy dopływ rzeki: Pilica
Długość: 85 km
Powierzchnia dorzecza: 975 km2
Przepływ średni: 6,05 m3/s (w pobliżu ujścia)
Główne rzeki zasilające: Krasna, Czarna Taraska, Bobrowiec, Trześnia
Główne miejscowości: Stąporków
źródła na obszarze Garbu Gielniowskiego; uchodzi powyżej Sulejowa; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu 3,2 m. Koło wsi Sielpia Wielka — niewielki zbiornik retencyjny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia