Chaur al-Chafdżi
 
Encyklopedia PWN
Chaur al-Chafdżi, Khawr al-Khafjī, Mina al-Bahr,
terminal naftowy w Iraku (muhafaza Al-Basra), na sztucznej platformie w północno-zachodniej części Zat. Perskiej;
połączony rurociągami z ośr. wydobycia ropy naftowej w północnej i południowej części kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia