Celsus
 
Encyklopedia PWN
Celsus, Kélsos, żył w II w. n.e.,
filozof grecko-rzymski;
przedstawiciel eklektyzmu; autor dzieła Alēthḗs lógos [‘prawdziwe słowo’] (ok. 178) skierowanego przeciwko chrześcijaństwu, któremu z pozycji platonizmu zarzucał barbarzyństwo i nierozumność; uważał, że nauka chrześcijańska zawiera antropomorfizmy, jest sprzeczna z naturą bóstwa i Wszechświata, odrzucał proroctwa i cuda oraz zmartwychwstanie ciał; nie odróżniał chrześcijaństwa od judaizmu i gnostycyzmu; z C. polemizował Orygenes.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia