Boh
 
Encyklopedia PWN
Boh, Piwdennyj Buh, Pivdennyi Buh, staroż. Hypanis,
rzeka w południowo-zachodniej Ukrainie, uchodzi do Morza Czarnego;
Położenie w państwie: Ukraina
Ujście: uchodzi do akwenu: Czarne, Morze (przy ujściu tworzy Liman Bohu)
Długość: 806 km
Powierzchnia dorzecza: 63,7 tys. km2
Przepływ średni: 82 m3/s (ok. 130 km od ujścia)
Główne rzeki zasilające: Rów, Sob, Siniucha, Inhuł
Główne miejscowości: Chmielnicki, Winnica, Mikołajów, Perwomajsk
płynie przez Wyżynę Wołyńsko-Podolską; dolny bieg na Nizinie Czarnomorskiej; przy ujściu do Morza Czarnego tworzy liman (który łączy się z Limanem Dniepru); w środkowym biegu wąska dolina, w korycie progi; główny dopływ Inhuł (Iewy); żeglowna w rejonie Winnicy i od Woznesenśka; wyzyskiwana do nawadniania; główne miasto nad Bohem: Chmielnicki, Winnica, Mikołajów. Znana Grekom od V w. p.n.e.: rzeką prowadził szlak handlowy znad Morza Czarnego nad Morze Bałtyckie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia