Bogusław V
 
Encyklopedia PWN
od 1338 rządził księstwem wołogoskim i Rugią w imieniu braci; 1341 wykupił ziemię słupską zastawioną Krzyżakom; 1343 zawarł z Kazimierzem III Wielkim przymierze przeciw Krzyżakom, które umocnił małżeństwem z córką króla, Elżbietą; 1357, po wygaśnięciu rodu Święców, przyłączył Sławno i Darłowo; zbliżenie po 1363 (dzięki małżeństwu córki Bogusława, Elżbiety, z ces. Karolem IV) z dworem praskim, 1370 zostało umocnione przymierzem; syn Bogusława, Kazimierz IV, wychowywał się na dworze Kazimierza III Wielkiego, co zabezpieczało dobre stosunki z Polską; polityka Bogusława wzmocniła stanowisko książąt pomor. wobec Brandenburgii i zakonu krzyżackiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia