Bobrza
 
Encyklopedia PWN
Bobrza,
w. w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim (gmina Miedziana Góra), w G. Świętokrzyskich, nad Bobrzą;
Ośrodek roln.-usługowy; zakład dziewiarski. W XVI–XIX w. ośr. górnictwa i hutnictwa żelaza (1610–13 budowa pierwszego na ziemiach pol. wielkiego pieca) w Staropol. Okręgu Przem. (m.in. wyrób broni); zachowane fragmenty zakładu przem. z 1828.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia