Berliński Malarz
 
Encyklopedia PWN
Berliński Malarz, ur. w 2. poł. VI w., zm. po 460 p.n.e.,
gr. malarz wazowy; pracował w technice czerwonofigurowej 500–460 p.n.e., nazwany od najbardziej znanej jego wazy przechowywanej w zbiorach berlińskich;
przypisuje mu się ok. 300 waz, gł. różnych typów amfor; w swej sztuce łączył późnoarchaiczne zainteresowanie anatomią i skrótami perspektywicznymi z przedklas. upodobaniem do przedstawień postaci boskich i ludzkich o statycznych, harmonijnych pozach, powściągliwych i eleganckich gestach; przypisuje mu się też kilka amfor panatenajskich, z których jedna znajduje się w Muzeum Nar. w Warszawie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia