Bayerische Landesbank Girozentrale
 
Encyklopedia PWN
Bayerische Landesbank Girozentrale
[bạiərıszə lạndəsbaŋk żị:rocentrạ:lə]
(BLB),
główny bank krajowy Bawarii i jej centralna instytucja kredytowa; powstał 1972 w wyniku połączenia Bayerische Ladesbodenkreditanstalt (założony 1884), instytucji finansowej odpowiedzialnej za finanse Bawarii, oraz Bayerische Gemeindebank (Girozentrale) Öffentliche Bankanstalt (założony 1914), instytucji nadzorującej i wspierającej finansową działalność władz lokalnych i kas oszczędności (Bayerische Sparkassen); siedziba w Monachium.
Właścicielami BLB są w połowie kraj Bawaria i w połowie bawarskie kasy oszczędnościowe; obsługuje rząd krajowy i władze lokalne Bawarii oraz państwowe banki i kasy oszczędnościowe; jest także bankiem komercyjnym i zajmuje się obsługą handlu zagranicznego i bankowością inwestycyjną; obsługuje głównie duże przedsiębiorstwa i organizacje; prowadzi operacje i usługi bankowe: świadczy usługi kredytowe i depozytowe, ma prawo emisji obligacji krajowych, udzielania gwarancji bankowych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Ma udziały w bankach wielu krajów, m.in. w Europie Środkowowschodniej w czeskim Interbanka, węgierskim MKB; aktywa banku 1997 wynosiły 399 bln marek niemieckich, a dochód netto — 591 mln marek.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia