Bartholomaeus Anglicus
 
Encyklopedia PWN
Bartholomaeus Anglicus, Bartholomew the Englishman, Bartłomiej Anglik, żył w XIII w.,
ang. duchowny, franciszkanin, uczony;
studiował w Oksfordzie, gdzie zapewne był uczniem R. Grosseteste’a; ok. 1220 wykładowca w Paryżu, potem w Magdeburgu; autor wielkiego dzieła encyklopedycznego w 19 tomach De proprietatibus rerum, napisanego 1250–60, które zawierało niemal całą ówczesną wiedzę, uporządkowaną w sposób tematyczny; cytował w nim autorów gr., żydowskich. i arabskich, uprzystępniając ich poglądy w zachodniej Europie; jego encyklopedia zdobyła dużą popularność (liczne odpisy, tłumaczenia na języki nar.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia