Bank Holenderski
 
Encyklopedia PWN
Bank Holenderski, De Nederlandsche Bank N.V.,
holenderski bank centralny, założony 1814, z siedzibą w Amsterdamie;
1948 upaństwowiony; jako jedyny ma przywilej emisji pieniądza; od VI 1998 na mocy nowej Ustawy bankowej stał się częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC); główne zadania: w ramach ESBC powinien wnieść swój wkład we wspólną politykę pieniężną krajów Unii Europejskiej, działać na rzecz stabilizacji cen i popierać założenia polityki gospodarczej Unii; utrzymywać stałe rezerwy walutowe i prowadzić operacje związane z międzynarodową wymianą; powinien czuwać nad polityką płacową przez kontrolę obiegu pieniądza; powinien sprawować funkcję nadzoru nad bankami, instytucjami inwestycyjnymi i wymianą pieniądza; jest także zobowiązany do prowadzenia statystyk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia