Awierincew Siergiej S.
 
Encyklopedia PWN
Awierincew Siergiej S., ur. 10 XII 1937, Moskwa, zm. 21 II 2004, Wiedeń
ros. teoretyk literatury, bizantynolog, myśliciel rel., eseista i tłumacz; także działacz polityczny; profesor Instytutu Literatury Świat. RAN, wykładowca na Uniwersytecie Wiedeńskim.
Kontynuator myśli M. Bachtina, D. Lichaczowa i A. Łosiewa; zajmuje się przełomem starożytności i średniowiecza na styku tradycji kulturowych: gr., hebrajskich, syr.-koptyjskiej, irańskiej, rzym. i południowosłow. oraz zagadnieniami zachodnioeur. filozofii kultury XX w.; gł. prace Płutarch i anticznaja biografija… (1973), Poetika ranniewizantijskoj litieratury (1977); pol. wybór Na skrzyżowaniu tradycji (1988); przekłady m.in. Starego Testamentu, dzieł Platona, Kallimacha, literatury syr. i współcz. niemieckiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia