Aszchabad
 
Encyklopedia PWN
Aszchabad, Aşgabad, 1919–21 Aschabad, do 1927 Połtorack,
stolica Turkmenistanu, na południowym krańcu pustyni Kara-kum, u podnóża Kopet-dagu, w pobliżu granicy z Iranem.
Ośrodek adm. wilajetu achalskiego. Auł Tekiński zajęty przez Rosjan po podbiciu 1881 oazy Achałtekińskiej; w latach 80. XIX w. połączenie kol. z Taszkentem i Türkmenbaşy; od 1897 gł. ośr. obwodu zakaspijskiego; w czasie wojny domowej VII 1918–IV 1919 w rękach białogwardzistów; od 1927 stol. radzieckiego Turkiestanu; 1948 zniszczone przez trzęsienie ziemi; od 1991 stol. Turkmenistanu. Gł. ośr. przem. i nauk. kraju; rozwinięty przemysł maszyn., metal., elektrotechniczny, chem., materiałów bud., szklarski, włók., spoż.; międzynar. port lotn.; turkm. akad. nauk; 8 szkół wyższych (w tym uniw., zał. 1950); instytuty nauk.-badawcze (m.in. instytut badania pustyń); muzea. W pobliżu Aszchabadu przebiega Kanał Karakumski. 18 km od Aszchabadu ruiny staroż. m. Nisa (obecnie pod ochroną).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Aszchabad, teatr opery i baletu (Turkmenistan) fot. M. Więckowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia