Ahtisaari Martti Oiva
 
Encyklopedia PWN
Ahtisaari Martti Oiva, ur. 23 VI 1937, Viipuri (ob. Wyborg),
fiński dyplomata i polityk;
pracownik Minist. Spraw Zagranicznych; od 1972 czł. Fińskiej Partii Socjaldemokr.; 1973–81 komisarz ONZ ds. Namibii, 1978–86 specjalny wysłannik sekr. generalnego ONZ w Namibii; 1989–90 z ramienia ONZ odpowiedzialny za przygotowanie pierwszych wolnych wyborów w Namibii; 1987–91 zast. sekr. generalnego ONZ; 1994–2000 prezydent Finlandii; 1997 odznaczony Orderem Orła Białego; 1999 negocjator z ramienia UE w konflikcie dotyczącym Kosowa; 2008 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia