Adamkus Valdas
 
Encyklopedia PWN
Adamkus Valdas, pierwotnie Voldemaras Adamkavičius, ur. 3 XI 1926, Kowno,
polityk litewski;
od VII 1944 uchodźca w Niemczech; od 1949 na emigracji w Stanach Zjednoczonych, działacz emigracyjnych organizacji litewskich; związany z amerykańską Partią Republikańską, 1981–96 dyrektor okręgu chicagowskiego w Agencji Ochrony Środowiska; od 1992 mieszka także na Litwie; 1997 w wyborach prezydenckich na Litwie zgłoszony przez Litewski Związek Centrum, poparty przez inne partie centrum i prawicy; II 1998–II 2003 prezydent Litwy, zwolennik orientacji prozachodniej oraz utrwalania standardów demokratycznych w życiu politycznym kraju; po kryzysie politycznym związanym z prezydenturą R. Paksasa (usunięty z urzędu) wygrał w przedterminowych wyborach prezydenckich; VII 2004–VII 2009 ponownie prezydent Litwy; XI–XII 2004 uczestnik mediacji okrągłego stołu na Ukrainie; działa na rzecz rozwoju współpracy państw Europy Środkowowschodniej i prozachodniej orientacji państw byłego ZSRR (utworzenie Wspólnoty Demokratycznego Wyboru 2005, konferencja w Wilnie 2006); 1999 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia