Abiu
 
Encyklopedia PWN
Abiu,
wg bibl. Księgi Wyjścia syn Aarona, kapłan żydowski;
towarzyszył Mojżeszowi podczas wejścia na górę Synaj (G. Mojżesza); za naruszenie przepisów rytualnych zginął pochłonięty przez ogień zesłany przez Boga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia