granice wybuchowości
 
Encyklopedia PWN
granice wybuchowości,
stężenia substancji palnej (gazu, pary lub pyłów) w mieszaninie z powietrzem lub tlenem, w zakresie których pod wpływem bodźca energ. może nastąpić wybuch;
pod ciśnieniem atmosferycznym wynoszą np. dla wodoru 18,2 (dolna g.w.) i 59% (górna g. w.), dla metanu odpowiednio 5 i 15%, tlenku etylenu 3 i 100%; poniżej dolnej i powyżej górnej g.w. mieszanina nie wybucha.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia