Saint Albans
 
Encyklopedia PWN
Saint Albans
[sənt ọ:lbənz] Wymowa,
m. w Wielkiej Brytanii, we wschodniej części Anglii, w dolinie rz. Ver, na północny zachód od Londynu.
— 87 tys. mieszk. (2018); w pobliżu miejsce staroż. Verulamium (osada Brytów, od I w. n.e. municypium rzymskie, w 2. poł. V w. wyludnione); Saint Albans powstało i rozwinęło się k. opactwa benedyktyńskiego 793–1539 (zał. w miejscu śmierci św. Albana ok. 300), jednego z najważniejszych w średniow. Anglii; ważny ośrodek kultury i sztuki: szkoła (znana już 1100), w XIII–XV w. miejsce pracy wielu kronikarzy (m.in. Mateusza z Paryża), ok. 1480 jedna z pierwszych ang. drukarni; przywileje miejskie od 1553; od 1877 biskupstwo anglikańskie. Przemysł gł. poligraficzny, elektrotechniczny oraz produkcja instrumentów muz.; ośr. handl.; muzeum; pozostałości budowli rzymskich; katedra rom.-got. z XI–XIII w. (dawny kościół opactwa Benedyktynów z VIII w.); got. kościoły Św. Michała i Św. Stefana; domy z XVI–XVIII w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia