Ploeszti
 
Encyklopedia PWN
Ploeszti, Ploieşti, do 1960 Ploeşti Wymowa,
m. w południowej Rumunii, w północnej części Niz. Wołoskiej, w dolinie rz. Prahova (dopływ Jałomicy); ośrodek adm. okręgu Prahova.
założone 1596; od przeł. XIX i XX w. ośr. przemysłu naftowego; w czasie II wojny światowej ważne źródło zaopatrzenia Niemiec w ropę naftową; 1943 zbombardowane przez aliantów. Największy rumuński ośr. wydobycia ropy naftowej; 5 rafinerii, przemysł chem. (m.in. gumowy), maszyn. (gł. budowa maszyn i urządzeń dla przemysłu naftowego), elektrotechniczny, materiałów budowlanych, szklarski, spoż., włók.; ważny węzeł kol. i drogowy; uniw.; instytuty nauk.-badawcze; muzea, m.in. Muzeum Ropy Naftowej; neoklasycyst. gmach Pałacu Kultury (pocz. XX w.) — ob. siedziba muzeów; domy bogatych kupców (XVIII w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia