Pietrkiewicz Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Pietrkiewicz, Peterkiewicz, Jerzy, ur. 29 IX 1916, Fabianki k. Włocławka, zm. 26 X 2007, Londyn,
pisarz;
przed 1939 w kręgu mies. „Okolica Poetów”; od 1939 w Wielkiej Brytanii, 1950–79 profesor literatury pol. na uniwersytecie w Londynie; w lirykach i poematach (m.in. zbiory Wiersze o dzieciństwie 1935, Znaki na niebie 1940, Pogrzeb Europy 1946, Poematy londyńskie i wiersze przedwojenne 1965) nawiązania zarówno do tradycji regionalizmu, jak i doświadczeń awangardy; opowiadania (Umarli nie są bezbronni 1943), cenione powieści w języku ang. (Odosobnienie 1959, wyd. pol. 1990, Gdy odpadają łuski ciała 1961, wyd. pol. 1986, Wewnętrzne koło 1966, wyd. pol. 1988), osadzone w realiach stron rodzinnych i w środowisku emigracji londyńskiej, poświęcone także problemom współcz. cywilizacji; przekłady, m.in. poezji K. Wojtyły na język ang., antologie: Antologia liryki angielskiej 1300–1950 (1958) — we własnych przekładach, Five Centuries of Polish Poetry 1450–1950 (1960, wyd. 2 rozszerzone 1970); studia teoretycznolit., szkice historycznolit. (Literatura polska w perspektywie europejskiej 1986); wybór wierszy Kula magiczna (1980).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia