Paczkowski Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Paczkowski Andrzej, ur. 1 X 1938, Krasnystaw,
historyk, alpinista;
od 1991 profesor PAN; 1974–95 prezes Pol. Związku Alpinizmu; redaktor serii «Archiwum Solidarności»; prace z historii prasy: Prasa polityczna ruchu ludowego (1918–1939) (1970), Prasa polska 1918–1939 (1980); od lat 90. badacz najnowszej historii Polski, zwłaszcza dziejów PRL — Stanisław Mikołajczyk, czyli Klęska realisty (1991), Pół wieku dziejów Polski 1939–1989 (1995), Czarna księga komunizmu (Paryż 1997, wyd. krajowe 1999, współautor), Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL (1999); publicystyka hist. i polit.; prace o tematyce górskiej (Siedem wielkich gór 1981, Himalaje. Polskie wyprawy alpinistyczne 1989); 1997 otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia