Obmiński Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Obmiński Tadeusz, ur. 16 IV 1874, Lwów, zm. 18 VII 1932, tamże,
architekt i konserwator zabytków;
studiował na politechnikach we Lwowie i Berlinie; od 1910 profesor Politechniki Lwowskiej; projektował gł. budynki mieszkalne (m.in. domy dla Funduszu Kwaterunku Wojsk. w Baranowiczach i Nowej Wilejce) oraz budowle użyteczności publicznej (m.in. siedzibę Izby Handl.-Przem. we Lwowie, po 1906, wspólnie z A. Zacharewiczem); opublikował m.in.: Geneza i rozwój budownictwa drewnianego jako przyczynek do kultury Słowian (1908), O cerkwiach drewnianych w Galicji (1911), Budownictwo ogólne (1925).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia