Najder Zdzisław
 
Encyklopedia PWN
Najder Zdzisław, ur. 31 X 1930, Warszawa, zm. 15 II 2021, tamże,
krytyk literacki i historyk literatury, działacz polityczny, publicysta;
współpracownik paryskiej „Kultury”, członek redakcji „Twórczości”; 1975 współzałożyciel konspiracyjnego Polskiego Porozumienia Niepodległościowego (PPN); od 1981 na emigracji, 1982–87 dyrektor sekcji polskiej Radia Wolna Europa; 1983 skazany zaocznie przez sąd wojskowy PRL na karę śmierci pod zarzutem szpiegostwa, 1990 uniewinniony; od 1990 w kraju, II 1990–92 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” L. Wałęsie; od II 1991 prezes Krajowego Komitetu Obywatelskiego (od 1992 Instytutu Obywatelskiego); od X 1991 przewodniczący Klubu Atlantyckiego; 1992 szef doradców premiera J. Olszewskiego; od 1998 profesor Uniwersytetu Opolskiego; badacz twórczości J. Conrada; Nad Conradem (1965), Życie Conrada-Korzeniowskiego (1980), zbiory szkiców publicystycznych: Ile jest dróg (1982), Wymiary polskich spraw 1982–1990 (1990), Jaka Polska. Co i komu doradzałem (1993).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia