Łoziński Zygmunt
 
Encyklopedia PWN
Łoziński Zygmunt, ur. 5 VI 1870, Boracin k. Nowogródka, zm. 26 III 1932, Pińsk,
biskup;
1905–09 profesor Akad. Duchownej Rzym.-Katol. w Petersburgu; podczas I wojny świat. kapelan jeńców i internowanych w niewoli ros.; od 1917 biskup miński; od X 1925 biskup piński, prowadził działalność rel. i kośc.-organizacyjną, zabiegał o zwiększenie roli języka białoruskiego w Kościele; 1923 utworzył Seminarium Duchowne w Nowogródku; inicjator unijnych konferencji kapłańskich (od 1930); autor prac teologicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia