Karwina
 
Encyklopedia PWN
Karwina, Karviná,
m. we wschodnich Czechach, w kraju morawsko-śląskim, nad Olzą, na wschód od Ostrawy, przy granicy z Polską.
— 53 tys. mieszk. (2019); jeden z większych ośr. przem. i usługowych Ostrawsko-Karwińskiego Zagłębia Węglowego; kopalnie węgla kam. (m.in. wydobywa się antracyt), koksownie, przemysł metalurgiczny, maszyn., spoż.; ośr. kult. i oświat.; część miasta stanowi uzdrowisko Darkov (źródła miner. zawierające jod i brom); leczy się tu choroby reumatyczne i naczyń krwionośnych; jedno z większych skupisk Polaków na Śląsku Cieszyńskim (szkoły podstawowe z językiem pol., liceum ogólnokształcące); w K. urodził się G. Morcinek. .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia