Gryglewicz Feliks
 
Encyklopedia PWN
Gryglewicz Feliks, ur. 21 IX 1909, Korzeszynek k. Lubrańca, zm. 26 XI 1991, Lublin,
egzegeta i teolog bibl., ksiądz;
od 1968 profesor KUL; 1966–70 przewodniczący Komisji Wydawniczej Encyklopedii katolickiej; od 1970 redaktor nacz. edycji Pisma Świętego Nowego Testamentu (1958–79); gł. kierunki badań: archeologia bibl., odkrycia z Kumran, teologia Nowego Testamentu, chrystologia pierwotnego Kościoła; przekłady bibl.; Archeologiczne odkrycia w egzegezie Nowego Testamentu (1962), Duchowy charakter Ewangelii św. Jana (1969), Słowo Ciałem się stało. Pochodzenie Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie (1976).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia