Bobińska Helena
 
Encyklopedia PWN
1920–45 działała w środowiskach pol. w ZSRR (m.in. 1929 współredaktor „Kultury Mas”); utwory dla młodzieży, m.in. O szczęśliwym chłopcu (1918), Zemsta rodu Kabunauri (1930, wyd. krajowe 1950), Lipniacy (1948), „Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina ”(1953); przekłady; wspomnienia 1902–18 Pamiętniki tamtych lat (cz. 1 1963; wyd. 2 poprawione i uzupełnione 1966).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia