Bażan Mykoła
 
Encyklopedia PWN
Bażan Mykoła, ur. 9 X 1904, Kamieniec Podolski, zm. 23 XI 1983, Kijów,
poeta ukraiński;
1953–59 przewodniczący Związku Pisarzy Ukr. SRR; czł. Akad. Nauk Ukr. SRR; 1961–83 redaktor nacz. wydawnictwa Ukrajinśka Radianśka Encykłopedija; początkowo związany z futurystycznym ugrupowaniem Aspanfut, później z tzw. neoklasykami i grupą lit. Waplite; autor wierszy i poematów o rewolucji październikowej, wojnie domowej i II wojnie świat. (m.in. 17-j patrul 1926, Stalinhradśkyj zoszyt 1943) oraz liryków filoz. poświęconych problemom kultury i egzystencji ludzkiej (zbiory Budiwli 1929, Karby 1978, Niczni rozdumy staroho majstra 1974); poemat Mickiewicz w Odessie (1957, wyd. pol. 1962); impresje poet. z podróży (Anhlijśki wrażennia 1948); tłumacz poezji pol. (A. Mickiewicza, J. Słowackiego), ros., gruziński, niem.; współautor Istoriji ukrajinśkoho mystectwa (t. 1–6 1966–70); pol. wybory: Rozmowa serc (1967), Poezje wybrane (1986).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia