archaizm
 
Encyklopedia PWN
archaizm
[gr. archaíos ‘dawny’],
forma wyrazu, wyraz, jego znaczenie, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia i są przestarzałe z punktu widzenia normy językowej danej epoki,
np.: sąmnienie ‘sumienie’, tworzec ‘twórca’, giezło‘ koszula’; w literaturze a. są stosowane w celach stylizatorskich lub ekspresywnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia