Andriejew Daniił L.
 
Encyklopedia PWN
Andriejew Daniił L., ur. 2 XI 1906, Berlin, zm. 30 III 1959, Moskwa,
syn Leonida, ros. poeta i myśliciel.
Twórczość A. obejmuje wiersze, nawiązujące do ros. tradycji kult. i lit., poematy autobiogr., mitol. oraz o charakterze historiozoficznym i eschatologicznym, zebrane w tomie Russkije bogi. Stichotworienija i poemy (1989); A. jest także autorem traktatu mistycznego Roza mira. Mietafiłosofija istorii (napisanego 1950–58, wyd. 1991), będącego próbą odnalezienia pozaziemskiego sensu dziejów, i dramatu Żeleznaja mistierija. Poema (1990), swoistej projekcji przyszłości świata jako zjednoczenia ludzkości dzięki autorytetom moralnym i tzw. interreligii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia