ojracki język
 
Encyklopedia PWN
ojracki język,
język z mongolskiej grupy ałtajskiej ligi językowej;
używany przez Ojratów w zachodniej części Mongolii oraz w chiń. prow. Sinkiang i Qinghai; liczne dialekty; literatura od poł. XVII w. w tzw. piśmie ojrackim Zaja Pandity (1648).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia