Koskowski Włodzimierz
 
Encyklopedia PWN
Koskowski Włodzimierz, ur. 29 VII 1893, Łaszczów (Lubelskie), zm. 20 V 1965, Swindon (W. Brytania),
syn Bronisława, lekarz farmakolog;
1925–39 kier. katedry farmakologii doświadczalnej uniw. we Lwowie, od 1936 profesor; 1941–47 kier. katedry farmakologii pol. Wydziału Lekarskiego na uniwersytecie w Edynburgu; 1949–63 kier. katedry farmakologii i fizjologii na uniwersytecie w Aleksandrii; od 1933 czł. PAU, od 1946 — TNW; lekarz wojsk.: podczas obrony Lwowa (1918), wojny pol.-bolszewickiej 1919–21 oraz w kampanii wrześniowej 1939; zajmował się gł. farmakologią układu pokarmowego, badał m.in. wpływ histaminy na wydzielanie soków układu pokarmowego; 1940–45 na czele PCK w Londynie; autor wielu prac z farmakologii i fizjologii człowieka oraz farmakodynamiki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia