wyrażenia

Encyklopedia PWN

mat. wyrażenia postaci f(x)/g(x), fg, f · g, fg, które w granicy, dla xa lub x → ±∞, przybierają (odpowiednio) postać 0/0 lub ∞/∞, ∞ – ∞, 0 · ∞, 00 lub ∞0 lub 1;
log. funkcja semantyczna przysługująca znakowi słownemu (nazwie, wypowiedzi), który wyraża uczucia, przeżycia osoby posługującej się tym znakiem.
log. relacja zachodząca między dwoma wyrażeniami wtedy i tylko wtedy, gdy obydwa wyrażenia mają to samo znaczenie;
log. stosunek zachodzący między wyrażeniami o takim samym kształcie (tj. składającymi się z takich samych elementów prostych, występujących w tej samej kolejności);
log. wyrażenia wieloznaczne, których znaczenie można ustalić tylko wówczas, gdy znana jest sytuacja, w której są użyte
wyrażenie zbudowane z liczb i zmiennych za pomocą działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz potęgowania i pierwiastkowania o wykładnikach całkowitych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia