wstępująca

Encyklopedia PWN

meteorol. ruchy powietrza w atmosferze ziemskiej mające składową pionową, skierowaną w górę (p.p. wstępujące) lub w dół (p.p. zstępujące).
hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
etnol. organizacje o charakterze rytualno-kultowo-leczniczym, przeważnie męskie, zw. także tajnymi związkami lub bractwami, istniejące w wielu tzw. tradycyjnych społeczeństwach typu prostego, opartych na więzach rodowo-plemiennych;
aorta
[gr.],
tętnica główna,
anat. gł. naczynie krwionośne wyprowadzające krew z komory serca kręgowców (z wyjątkiem bezszczękowców i ryb, u których występuje pień tętniczy);
dybuk
[hebr. dibuk ‘to, co przylgnęło’],
w wierzeniach i folklorze żydowskim dusza, która po śmierci ciała nie znajduje swojego miejsca w kolejnym wcieleniu ani też nie zaznaje spoczynku, natomiast wstępuje w ciało żyjącej osoby i zaczyna przemawiać jej ustami
med. stan zapalny macicy i otaczających ją tkanek, związany przyczynowo z odbytym porodem, rozpoczynający się z reguły w pierwszych dniach połogu;
urografia
[gr.],
radiograficzna metoda badania układu moczowego z zastosowaniem środka cieniującego.
zespół zjawisk związanych z występowaniem chmur cumulonimbus;
systematyczna refleksja filoz. nad osobą i dziełem Jezusa Chrystusa;
dojrzałość szkolna, gotowość szkolna,
stopień rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społ. i fiz. dziecka umożliwiający mu opanowanie treści przewidzianych programem nauczania początkowego oraz przystosowanie się do środowiska szkolnego;
rodzaj opadu atmosferycznego w postaci bryłek lodu, najczęściej o średnicy 0,5–5 cm;
tworząca się zaraz po wybuchu jądrowym naziemnym chmura (o charakterystycznym kształcie ogromnego grzyba) składająca się z bardzo drobnych pyłów i aerozoli promieniotwórczych, powstałych z odparowanych materiałów oraz materiałów wciągniętych przez bardzo silny prąd wstępujący.
hydrol. określenie wód oceanicznych (mor.) o znacznej objętości i dość jednolitych właściwościach (m.in. temperatura, zasolenie, zawartość tlenu), ukształtowanych w określonym czasie i w danym rejonie kuli ziemskiej;
zespoły włókien nerwowych łączące ośrodki mózgu i rdzenia kręgowego;
anat. najdłuższy odcinek jelita grubego, położony między jelitem ślepym a odbytnicą;
med. termin stosowany przez klinicystów na określenie części narządu rodnego kobiety, tj jajników i jajowodów wraz z otaczającą je tkanką łączną;
część ośrodkowego układu nerwowego, położona w kanale kręgowym;
med. stan zapalny nerki;
skala
[łac.],
muz.:
termika
[gr. thermós ‘gorący’],
lotn. termin stosowany w szybownictwie na określenie wstępujących prądów pionowych w atmosferze (tzw. kominów).

Słownik języka polskiego PWN

wstępujący
1. «posuwający się, kierujący się lub skierowany ku górze»
2. «będący skutkiem lub przejawem rozwoju»
wstąpićwstępować
1. «wejść na krótko»
2. «zostać członkiem jakiejś społeczności, organizacji itp.; też: rozpocząć naukę w jakiejś szkole»
3. «stawiając kroki, dostać się na miejsce wyżej położone»
4. «o uczuciach: ogarnąć kogoś»
5. «idąc, dostać się do wnętrza czegoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia