wstępująca

Encyklopedia PWN

meteorol. ruchy powietrza w atmosferze ziemskiej mające składową pionową, skierowaną w górę (p.p. wstępujące) lub w dół (p.p. zstępujące).
hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
etnol. organizacje o charakterze rytualno-kultowo-leczniczym, przeważnie męskie, zw. także tajnymi związkami lub bractwami, istniejące w wielu tzw. tradycyjnych społeczeństwach typu prostego, opartych na więzach rodowo-plemiennych;
aorta
[gr.],
tętnica główna,
anat. gł. naczynie krwionośne wyprowadzające krew z komory serca kręgowców (z wyjątkiem bezszczękowców i ryb, u których występuje pień tętniczy);
dybuk
[hebr. dibuk ‘to, co przylgnęło’],
w wierzeniach i folklorze żydowskim dusza, która po śmierci ciała nie znajduje swojego miejsca w kolejnym wcieleniu ani też nie zaznaje spoczynku, natomiast wstępuje w ciało żyjącej osoby i zaczyna przemawiać jej ustami
med. stan zapalny macicy i otaczających ją tkanek, związany przyczynowo z odbytym porodem, rozpoczynający się z reguły w pierwszych dniach połogu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia