wody gruntowe

Encyklopedia PWN

rodzaj wód podziemnych, wody swobodne występujące w pierwszej od powierzchni terenu warstwie wodonośnej;
wszystkie wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.
wody przypowierzchniowe, pot. wody zaskórne,
geol. wody gruntowe występujące bardzo płytko (kilkadziesiąt cm) pod powierzchnią ziemi lub prawie do niej dochodzące (na bagnach, torfowiskach, mokradłach);
geol. powierzchnia ograniczająca od góry strefę występowania wód podziemnych;
dział nauki i techniki zajmujący się budowlami pozwalającymi właściwie prowadzić gospodarkę wodną; m.in. są to: budowle wodne, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, rurociągi hydrotechn., budowle w głębokich wykopach — np. stacje metra;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia