układzie równikowo południkowym

Encyklopedia PWN

współrzędne sferyczne służące do opisu kierunku do ciał niebieskich,
astr. kąt — łuk między płaszczyzną południka niebieskiego a płaszczyzną koła godzinnego przechodzącą przez dane ciało niebieskie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia