tellur

Encyklopedia PWN

symbol pierwiastka chemicznego → telluru (od łacińskiej nazwy tellurium).
minerał, siarkotellurek bizmutu Bi2Te2S;
tlenowce, aerobionty, aeroby, oksybionty,
biol. organizmy żyjące w środowisku zawierającym tlen atmosferyczny i korzystające z energii uwalnianej w procesach oddychania komórkowego (tlenowego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia