tablicach genealogicznych

Encyklopedia PWN

graficzne przedstawienie stosunków genealogicznych między poszczególnymi członkami rodu;
genealogia
[gr., ‘rodowód’],
nauka pomocnicza historii o stosunkach pokrewieństwa między ludźmi, służy przede wszystkim biografistyce;
Malinowski Bronisław, ur. 7 IV 1884, Kraków, zm. 16 V 1942, New Haven (USA),
etnolog i antropolog społeczny, współtwórca i główny przedstawiciel funkcjonalizmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia