systemu wielopartyjnego

Encyklopedia PWN

Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR), Kommunistịczeskaja pạrtija Sowiẹtskogo Sojụza (KPSS),
partia marksistowsko-leninowska sprawująca władzę w sowieckiej Rosji i następnie ZSRR; powstała 1898 jako nielegalna Socjaldemokr. Partia Robotnicza Rosji (SDPRR);
nazizm, narodowy socjalizm, hitleryzm,
ruch polityczny (od 1919), ideologia, od przejęcia władzy przez A. Hitlera (1933) system państwowy w Niemczech (tzw. III Rzesza).
René France Albert, ur. 16 XI 1935, w. Mahé (Seszele),
polityk Seszeli, prawnik;
próba obalenia ustroju komunist. na Węgrzech; zaczęła się 23 X w Budapeszcie; 25 X władzę objął rząd I. Nagya; proklamowanie przez niego systemu wielopartyjnego i wystąpienia Węgier z Układu Warsz. spowodowało 4 XI interwencję sow.; po krwawych walkach przywrócono władzę partii komunistycznej; → powstanie węgierskie 1956.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia