spolegliwy

Encyklopedia PWN

jedno z podstawowych pojęć etyki niezależnej T. Kotarbińskiego, oznaczające każdego, kto czuje się wezwany do usuwania cierpienia i okrucieństwa w świecie.
etyka normatywna, która postulowanych przez siebie zasad nie wyprowadza ani z teorii metafizycznych, ani z religii, lecz opiera się na tzw. elementarnych normach moralnych;
Kotarbiński Tadeusz, ur. 31 III 1886, Warszawa, zm. 3 X 1981, tamże,
polski filozof i logik, twórca reizmu i prakseologii.

Słownik języka polskiego PWN

spolegliwy
1. «taki, który wzbudza zaufanie i można na nim polegać»
2. pot. «taki, który łatwo ustępuje i podporządkowuje się innym»

• spolegliwie • spolegliwość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia