samopasywacja

Encyklopedia PWN

pasywacja
[łac. passivus ‘bierny’],
pasywowanie,
proces chem. lub elektrochem. powodujący zwiększenie odporności korozyjnej metalu w wyniku wytworzenia na jego powierzchni bardzo cienkiej, szczelnej i dobrze związanej z podłożem warstewki tlenków lub soli;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia