ruchomy

Encyklopedia PWN

rodzaj przenośnika taśmowego przeznaczonego do transportu ludzi w sposób ciągły w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego (np. na lotniskach, w domach towarowych);
dźwignica w postaci pomostu zawieszonego na wciągarkach linowych umocowanych np. na dachu budynku;
chem. gaz lub ciecz przepływające przez fazę nieruchomą (np. wypełnienie kolumny) w procesie rozdzielania chromatograficznego.
schody ruchome, eskalator,
przenośnik do transportu ludzi;
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia