regionalny

Encyklopedia PWN

urb. plan zagospodarowania przestrzennego dla regionu.
ekon. plan zagospodarowania przestrzennego dla regionu.
ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży zawieranych na terenie danego regionu.
ekon. organizacje państw określonej strefy geograficznej, mające za zadanie rozwijanie międzyregionalnej współpracy gospodarczej i prowadzenie prac badawczo-statystycznych w tym zakresie;
ekon. międzynarodowe instytucje finansowe,
umowy zawierane przez państwa określonej strefy geograficznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia