przewodni

Encyklopedia PWN

motyw przewodni, lejtmotyw, niem. Leitmotiv,
muz. struktura muz., która w muzyce programowej lub związanej z tekstem słownym jest przyporządkowana określonej sytuacji dram., symbolizuje osobę, przedmiot lub jakąś ideę;
część drzewa owocowego (najczęściej pień i rozwidlenia konarów), pochodząca z odmiany o szczególnej wytrzymałości na mróz oraz odporności na choroby kory i drewna;
ekol. gatunki roślinne i zwierzęce najbardziej typowe dla danego środowiska lub zbiorowiska;
geol. skamieniałości o znacznym rozprzestrzenieniu i krótkim czasie występowania;
geochronologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
rachuba czasu i datowanie zjawisk w historii Ziemi (wieku skał, transgresji i regresji morza, ruchów górotwórczych, intruzji magmowych i in.).
motyw
[fr. < łac.],
muz. najmniejszy składnik formy utworu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia